Fastställa faderskap/föräldraskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Tillfälliga öppettider i receptionen, under situationen med Coronaviruset. Må-fre 08.00-12.00.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Bebis och pappa

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialtjänsten godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och bevittnas av två personer. Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Socialtjänsten får via skattemyndigheten information om barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Modern kontaktas via brev för att boka tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är undertecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Uppgiften om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter till Skatteverket för inskrivning i folkbokföringsregistret.

Barn till ogifta par är enligt Föräldrabalken modern ensam vårdnadshavare. Par kan om de vill i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla gemensam vårdnad vilket även kan göras i efterhand.