Familjerådgivning

Telefon
0500-498704

Telefontider
Tidsbeställning och frågor, måndag, onsdag och fredag klockan 10.15-11.45.

Vid eventuell ändring av telefontid meddelas detta på vår telefonsvarare,

Besöksadress
Staketgatan 14, 541 30 Skövde

Hitta hit
Familj på rådgivning

Alla kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna långvariga skapas lätt låsta lägen. Det är i dessa situationer som vi på familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp.

Familjerådgivning baseras på frivillighet och utgår från era behov och ert engagemang.

Familjerådgivarnas huvuduppgift är att:
  • genom samtal ge vuxna par, familjer och ensamstående hjälp att bearbeta samlevnadsproblem så att de kan bevara sitt äktenskap/samboförhållande eller om skilsmässa blir nödvändig, minska de negativa konsekvenserna och underlätta för ett gemensamt föräldraansvar
  • genom allmänt förebyggande insatser förmedla kunskap i samlevnadsfrågor och hur relationsproblem påverkar individen, familjen och samhället.
  • ge telefonrådgivning till allmänheten.
Målet med familjerådgivningen kan till exempel vara att ni efter avslutad rådgivning ska kunna:
  • lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • bättre förstå och acceptera er själva och varandra
  • finna möjligheter att hantera problem och konflikter på egen hand
  • bryta destruktiva mönster.

Personalen på familjerådgivningen är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och sex- och samlevnad. Familjerådgivningen arbetar under sekretess och för inga journaler.

Kontakt

Karlsborgs kommun samarbeter med Skövde kommun vad gäller familjerådgivning, se uppgifter under kontakt samt  länk nedan.

Väntetider

En första besökstid ska kunna erbjudas inom 14 dagar, i perioder kan dock väntetiden bli längre.