Familjerätt

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Under situationen med coronaviruset tas inga spontanbesök emot. Kontakta IFO för att boka besök eller för att boka ett digitalt besök.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Pappa med barn

Till socialtjänsten vänder du dig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. Frågor om familjerätt som gäller barn och ungdomar i åldern 0-18 år handläggs av en gemensam familjerättssekreterare för Karlsborg och Tibro kommun. Karlsborgs kommun har samarbete med Skövde kommun gällande familjerådgivning.

 • Pojke och flicka

  Adoption

  Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från socialtjänsten.

 • Familj på rådgivning

  Familjerådgivning

  Alla kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna långvariga skapas lätt låsta lägen. Det är i dessa situationer som vi på familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp.

 • Bebis och pappa

  Fastställa faderskap/föräldraskap

  Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialtjänsten godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

 • Familj som pappfigur delas med kniv

  Vårdnad, boende och umgänge

  Vid en separation kan ni som föräldrar behöva hjälp med att komma överens om vårdnaden, boendet och umgänget med barnen.

Kontakt familjerätten

Du är välkommen att kontakta familjerätten om du har frågor eller önskar rådgivning.

Du kan även nå oss på telefon via kommunens växel 0505-170 00.

Dina personuppgifter

I samband med att ni kontaktar oss, behöver vi också behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR