Familjerätt

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ-och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Pappa med barn

Till socialtjänsten vänder du dig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. Frågor om familjerätt som gäller barn och ungdomar i åldern 0-18 år handläggs av en gemensam familjerättssekreterare för Karlsborg och Tibro kommun. Karlsborgs kommun har samarbete med Skövde kommun gällande familjerådgivning.

 • Pojke och flicka

  Adoption

  Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från socialtjänsten.

 • Familj på rådgivning

  Familjerådgivning

  Alla kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna långvariga skapas lätt låsta lägen. Det är i dessa situationer som vi på familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp.

 • Bebis och pappa

  Fastställa faderskap/föräldraskap

  Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialtjänsten godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet.

 • Familj som pappfigur delas med kniv

  Vårdnad, boende och umgänge

  Vid en separation kan ni som föräldrar behöva hjälp med att komma överens om vårdnaden, boendet och umgänget med barnen.