Vill du vara med och göra skillnad?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

Tänk tanken att få vara en fristad och en trygghet i tillvaron för ett barn eller en medmänniska som under en tid behöver ditt stöd och omtanke.

Tänk om det är precis det som gör skillnad i livet?

Känns tanken bra? Då är du nog en av dem som kan vara intresserad av att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Utbildning, stöd och arvode ingår i uppdraget.

Bor du inte i Karlsborg?

Det gör inget. Vi behöver din hjälp ändå, var du än bor.

Intresserad?

Kontakta kommunens familjehemssekreterare via kommunens kontaktcenter 0505-170 00 eller mejla till individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Här kan du läsa mera om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem .