Strandskolans föräldraråd

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

På Strandskolan finns det ett föräldraråd som träffas en gång per termin. I dagsläget är det vilande på grund av pandemin. I varje klass från F - 6 finns det utvalda representanter. På mötena deltar rektor och ibland även lärare från skolan.

Med anledning av Coronapandemin kommer vi inte att ha några föräldramöten höstterminen 2021.