Fria resor för skolungdomar i sommar

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Buss västtrafik

Skolungdomar i Karlsborgs kommun får fria resor med kollektivtrafiken i hela länet under juni, juli och augusti 2018. Det blir möjligt sedan regeringen beslutat att införa ett nytt statligt stöd. Elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort.

Vem kommer få kortet?

Alla skolungdomar som under vårterminen lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Kortet gäller även för elever i specialskolan som lämnar årskurs 10. Både kommunala skolors liksom friskolors elever kommer få sommarlovskortet.

Sommarlovskortet är en personlig biljett som är knuten till en enskild elev och kan inte utnyttjas av någon annan.

När gäller kortet?

Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt från 1 juni till 31 augusti 2018.

Var gäller kortet?

Sommarlovsbiljetten ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Den gäller inte i närtrafiken eller som betalning vid färdtjänstresor. Du kan läsa mer om kortet Fritid 100 dagar på www.vasttrafik.se

Hur får jag kortet?

För elever som studerar i Karlsborgs kommun kommer sommarlovskortet att delas ut av din skola till alla berörda elever. Du behöver alltså inte göra något för att få ditt kort till dig.

Gymnasieelever som studerar på annan ort kan hämta sommarlovskortet i receptionen i Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16, under kommunhusets öppettider, mån-fre kl. 8.00-16.00 (avvikande öppettider kan förekomma under semesterperioden och i samband med storhelger). Utdelning sker mot uppvisande av giltig legitimation. Observera att kortet ska hämtas ut senast 2018-06-30.

Vad ska jag göra när jag har fått mitt kort?

I samband med att korten kvitteras ut av eleven behöver elevens namn skrivas på baksidan av kortet. Eleverna kommer att uppmanas att registrera sina kort via ”Mina sidor” på Vasttrafik.se, detta för att möjliggöra att de kan få ut ett ersättningskort om de förlorar kortet under sommarlovet. Personer under 15 år kan inte själva registrera sitt kort, utan det får i dessa fall göras av målsman.

Vad kostar kortet mig?

Ingenting, sommarlovskortet är gratis.

Vem kontaktar jag om jag får problem med kortet under giltighetsperioden?

Kontakta Västtrafik. Har du registrerat ditt sommarlovskort via vasttrafik.se, kan du själv spärra ditt kort på ”Mina sidor” och då skickas ett ersättningskort ut. Vill du ha hjälp kan du vända dig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud.

Varför delas kortet ut?

Att dela ut sommarlovskortet till ungdomar är ett led i arbetet med att få fler att resa hållbart. Att åka buss är bra för din egen hälsa och vår miljö. Studier visar att kollektivtrafikresenärer i genomsnitt tenderar att vara friskare än bilister. Det är nämligen så att du får bättre hälsa och kondition när du går till och från busshållplatsen, en sträcka som inte är försumbar.

Dessutom bidrar du till minskade utsläpp och ett minskat behov av parkeringsytor, ytor som istället kan användas till annat. Genom att åka buss i sommar gör du en stor insats för hela vår kommun!