Frilletorp

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn leker i skogen

På Frilletorp går elever från årskurs 2 till årskurs 5. Frilletorp ligger i en byggnad på Mölltorpskolans skolgård. Inomhusmiljön är ljus och trivsam.

 På Frilletorp bedrives pedagogisk verksamhet på elevernas fritid, vilket innebär att barnen erbjuds både planerad och fri verksamhet. Vi är ofta ute i naturen, då Frilletorp ligger nära skogen och Kyrksjön. Vi i personalen vill uppmuntra barnen att använda sin naturliga fantasi och kreativitet. I verksamheten tränas barnens sociala förmåga i en trygg miljö.

Vi har enligt vår plan för systematiskt kvalitetsarbete mål inom följande områden:

  • Normer och värden
  • Lek och skapande
  • Språk och kommunikation
  • Ansvar och inflytande
  • Samverkan mellan skola och hem