Avgiftsfri skola

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Höstlöv

Skolan är obligatorisk och ska vara avgiftsfri.

Från och med läsåret 2017/2018 finns en aktivitetsplan med inplanerade resor och studiebesök som ligger i linje med läro- och kursplanemål. De här aktiviteterna bekostas helt och hållet av skolan.