Digitala Studiebesök

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

7 maj 2021

Arbetsmarknadsenheten kommer med start i maj fram till oktober göra digitala studiebesök hos olika arbetsgivare i Karlsborg. Syftet är att lyfta fram arbetsgivare i Karlsborg, deras behov av kompetens och vilka vägar som finns för att kvalificera sig för en anställning.

Från och med 3 maj finns Tommy Abrahamsson på arbetsmarknadsenheten. Han är i full gång med att planera arbetet med att genomföra digitala studiebesök hos olika arbetsgivare i Karlsborg. 

De digitala studiebesöken har möjligjorts genom statsbidrag från DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete) och är en del i att öka samverkan mellan näringsliv, kommunen, arbetsförmedlingen och arbetssökande med särskilt fokus ungdomar.

Varför digtiala studiebesök och hur går det till?

Att förstå och ha kunskap om den lokala arbetsmarknaden är jätteviktigt.  Det sår frön som kan bidra till att trygga våra lokala arbetsgivares kompetensförsörjning över tid. Att förstå arbetsgivarnas krav, önskemål och unika arbetsplatskultur ger en möjlighet att göra mer medvetna framtidsval för den enskilde.

Studiebesöken filmas, redigeras och kommer sedan publiceras i olika kanaler för att användas som samtalsunderlag, utbildningsmaterial och kunskapskälla mot olika målgrupper men givetvis också marknadsföring av arbetsgivaren.

Genom film hoppas vi dels kunna överbrygga corona-pandemins hinder från att göra dessa fysiskt och samtidigt nå fler människor som ett vanligt studiebesök är ett för stort steg för eller annars aldrig får möjligheten till.  

- Vi tror många kan relatera till ett studiebesök, berättar Johan Almgren, som är  näringslivsutvecklare. I mitt jobb är det grundläggande, det ger en förståelse för  företagens verklighet och perspektiv, det öppnar upp ögonen för många saker som varit okänt, man får nya intryck och ger nya ideer och möjligheter.

Vi kommer att fokusera på företag inom industri och besöksnäring men i mån av tid även företag inom andra sektorer. Förutom att göra digitala studiebesök på företag kommer vi göra på liknande sätt mot kommunens vård och omsorg samt skola och barnomorg.

Låter det intressant? Hör av dig!