Coronasituationen och skyddsutrustning inom äldreomsorgen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Symbol med bokstaven i på röd bakgrund

21 april 2020

Vård, stöd och omsorg, Vård och omsorg

Med anledning av att det sprids rykten om att personalen på Haganäsets äldreboende inte får använda munskydd, klargör vi här hur det förhåller sig med hygien- och skyddsrutiner inom socialförvaltningens verksamhet.

Karlsborgs kommun följer de direktiv och rekommendationer som finns när det gäller användandet av skyddsutrustning till socialförvaltningens personal.

Medarbetarna har fått instruktioner på hur utrustningen ska användas och de har tillgång till nödvändigt material. 

Aktuell information och vidtagna åtgärder inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet hittar du på vår samlade webbsida om Corona.