Dialog med arbetsförmedlingen om jobbspår

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Möte med arbetsförmedlingen om lokala jobbspår

21 oktober 2019

Arbetsförmedlingen, Karlsborgs kommun och näringslivsbolaget KUB (Karlsborgs utveckling AB) har inlett samtal om hur man kan samverka med arbetsgivare i Karlsborg om att skapa lokala jobbspår. Nästa steg är att kartlägga målgruppen av både arbetssökande och arbetsgivare och inkludera företrädare för dessa i dialogen.

Utgångspunkten för samtalen är att alla ska bli vinnare och att vi ska agera konkret och handgripligt utifrån lokala arbetgivares behov. Går allt vägen så har vi slutändan en arbetsgivare som får den kompetens man efterfrågar och en arbetssökande som får ett arbete. 

Vad är lokala jobbspår?

Att skapa lokala jobbspår handlar om kommun, arbetsförmedling och näringsliv tillsammans skräddarsyr paket med olika insatser. Arbetsgivaren som behöver en viss form av kompetens har dels möjlighet att både utforma innehållet i paketet men också i viss mån välja ut vilka som kan bli aktuellla för insatserna.

Insatserna som tex Arbetsförmedlingen beviljar och köper in kan handla om utbildning, arbetsmarknadsutbildning, praktik, yrkessvenska m.m. Allt för att individen ska få möjligheten att erövra den kompetens som arbetsgivaren har behov av.

När kedjan av insatser är klar finns det förhoppningsvis fortfarande ett behov av att anställa vederbörande med eller utan stöd från arbetsförmedlingen.

Vad kan ett lokalt jobbspår innehålla?

Några exempel på med vilka byggstenar man kan använda för att skapa en sammanhållen kedja av olika insatser kan tex vara:

 • Gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen
 • Yrkeskurser inom den kommunala yrkesvuxutbildningen
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Yrkessvenska
 • Folkhögskolekurser
 • Yrkeshögskolekurser
 • Mentorskap
 • Företagsspecifika interna kurser som arbetsgivaren tillahandahåller
 • Praktik
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APU)
 • Lärlingsutbildning
 • Subventionerade anställningar

Mer information om lokala jobbspår hittar du här

Hur går vi vidare?

Första stegen blir att försöka att kartlägga vilken kompetens som finns bland Karlsborgs arbetssökande och samtidigt identifiera arbetsgivare som kan tänka sig att vara med att utforma ett  lokalt jobbspår. Nästa steg blir att bjuda in grupperna till information och dialog. 

-Vi betraktar detta som en möjlighet för flera olika kategorier av arbetsgivare, säger Johan Almgren, näringslivsutvecklare på KUB.

-Några av de tankar som redan nu finns på bordet handlar om att kanske arbeta med ett genusperspektiv och bryta normer i frågan om tex kön eller etnicitet? Kan vi tillgodose besöksnäringens mer säsongsbetonade behov? Kan vi arbeta med ett entreprenörsspår? Kan Försvarsmakten eller andra närliggande verksamheter involveras? Kan vi arbeta med ett industrispår i befintliga kluster?