Gemensamt kommunarkiv för Hjo, Tibro och Karlsborg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

8 januari 2019

Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Planering pågår för att skapa ett gemensamt arkiv för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.

De tre kommunerna har redan idag gemensamma kommunarkivarier och samtliga har behov av lokaler som är godkända enligt Riksarvet krav för handlingar som ska bevaras. 

Sedan många år tillbaka har Karlsborgs kommunarkiv varit placerat i Mariestad, men avtalet för den lokalen blev uppsagt i början av 2018. Med anledning av det beslutade kommunfullmäktige i maj samma år att arkivet skulle flyttas tillbaka till Karlsborg.

Under tiden som planering för ett nytt arkiv pågår förvaras kommunens handlingar i ett skyddrsrum, vilket är en tillfälligt lösning på maximalt tre år.