Inbjudan till granskning av detaljplan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Flygbild över Gräshult 14:3

21 september 2018

Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Vi bjuder in till granskning av detaljplan för Gräshult 14:3 m. fl. i Karlsborg.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra expansion av befintlig industri genom sammanbyggnad av befintliga lokaler på mark som idag utgör gata – Kapellsvägen. Del av Kapellsvägen ersätts därför med en ny sträckning delvis på kommunal mark delvis på privat industrimark.

Detaljplanen utgör därmed till allra största delen en ändring av gällande detaljplan.

Ta del av handlingarna under granskningstiden

Under granskningstiden, fr.o.m. 2018-09-25 t.o.m. 2018-10-23 finns granskningshandlingarna tillgängliga här på vår webbplats. Se dokumenlista längre ned på sidan. Under våra öppettider finns de också att ta del av på plan- och byggenheten i Karlsborgs kommunhus samt på Karlsborgs bibliotek.

Vill du lämna synpunkter?

Har du synpunkter på detaljplanen ska du framföra dem skriftligen till:
Plan- och byggenheten, 546 82 Karlsborg

eller till

bygg@karlsborg.se

Synpunkter ska lämnas senast 2018-10-23

Lämna synpunkter senast 23 oktober

Om du har synpunkter på detaljplanen har du möjlighet att framföra dessa skriftligen till:

Plan- och byggenheten

546 82 Karlsborg

eller till:

bygg@karlsborg.se

senast 2018-10-23