Kommunchef Kjell-Åke Berglund slutar vid årsskiftet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunchef Kjell-Åke Berglund

26 juni 2018

Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Kjell-Åke Berglund slutar sin tjänst som kommunchef i Karlsborgs kommun. Det är dock med god framförhållning detta meddelas och det är först vid årsskiftet 2018/2019 som han lämnar organisationen. -Det är med sorg i hjärtat jag nu meddelar att jag kommer att sluta i Karlsborgs kommun, säger han.

Det är av personliga skäl som Kjell-Åke gör det här valet efter att hans hustru under hösten 2017 drabbades av en allvarlig sjukdom. - Livet blir inte alltid som man har planerat och det går inte med ord att beskriva hur tungt och omtumlande detta har varit för oss och vår familj. Det har också gett mig ett tydligare perspektiv på vad som är viktigt här i livet, menar han.

Uppdraget som kommunchef ställer höga krav på både mental och fysisk närvaro och Kjell-Åke har under vintern och våren känt att fokus konstant har skiftat och splittrats mellan uppdraget som kommunchef för Karlsborgs kommun och rollen som medmänniska, stöttepelare och livskamrat på hemmaplan. - Båda kräver mitt fulla engagemang. Att kombinera det viktiga arbetet för vår kommun med min familjesituation är inte möjligt och därför har jag fattat det svåra, men ändå självklara, beslutet att avsluta min tjänst, fortsätter han.

Vid en snabb återblick konstaterar Kjell-Åke att tiden i Karlsborgs kommun har gett honom mycket på många plan. – Alla fina medarbetare och kollegor, gott samarbete med den politiska ledningen tillsammans med en mängd spännande uppdrag har bidragit till ett fantastiskt stimulerande arbete. Det har vid närmare eftertanke kanske varit det mest spännande och intressanta uppdrag jag har haft i min yrkeskarriär.