Detaljplanen för Norra Göta kanalområdet är klar

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Plankarta över norra Göta kanalområdet

27 augusti 2018

Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Detaljplanen för norra Göta kanalområdet är klar. Med den nya detaljplanen öppnas möjligheter att utveckla området både för boende och besökare.

Planen ligger väl i linje med kommunens översiktliga planering och vilja att utveckla friluftsliv och turism. Göta kanalområdet är en viktig utgångspunkt för den ambitionen.

I och med detaljplanen kommer det att finnas goda möjligheter att utveckla ett eventområde norr om Göta kanal med bland annat flyttning av befintlig scen samt utökning och omdisponering av parkeringsplatser. Planen medger även bättre parkeringsmöjligheter och ställplatser för husbilar/husvagnar vid den befintliga servicestationen OKQ8. Alla åtgärder syftar till att stärka attraktiviteten i kanalområdet för både dagsbesökare och turister.

Nedan kan du ladda hem planbeskrivningen och plankartan för området. Där hittar du också en länk till vår sida med pågående och färdiga detaljplaner.