Hjälp till att rädda våra grodor!

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Groda

11 april 2018

Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

Trafikverket vill tillsammans med naturkonsultföretaget Ecocom hjälpa grodor att hitta vägar förbi trafik. En viktig del i arbetet är att få hjälp av invånare att hitta platser där åtgärder behövs för att hjälpa groddjur som riskerar att dödas av trafik.

Naturkonsultföretaget Ecocom som jobbar i ett uppdrag för Trafikverket, söker platser där många groddjur riskerar att dödas av trafik. Första steget är att hitta konfliktpunkterna. De hoppas att invånare i Sveriges kommuner kan hjälpa till att uppmärksamma dessa platser i en ny kampanj. Insamlingen av tips kan leda till att Trafikverket på sikt åtgärdar konfliktpunkter längs allmänna vägar som sköts av Trafikverket i Sveriges kommuner.

Varför dödas groddjur vid vägar

Alla groddjur som förekommer i Sverige reproducerar sig i vatten.

Under våren rör sig paddor, grodor och salamandrar från sin vintergömslen mot närmaste lekvatten. Under denna tid när groddjuren migrerar kan de behöva passera vägar som kan skära av vandringsleden mellan vinterkvarter och leklokal. Vid sådana platser kan många groddjur ansamlas och dödas på vägarna. Källa: ecocoma.se