Om oss

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsviken 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Postadress
546 33 Karlsborg

Arbetsmarknadsenheten finns för dig som är arbetssökande eller sjukskriven.

För dig som är i behov av individuell arbetsträning/planering och utredning, görs det en handlingsplan där du får råd och coachning i ditt arbetssökande vilket gör att du stärks och får en bättre förutsättning att komma närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning.

Skapande projekt för att tillföra intressanta kompetenser som passar det flesta personer. Detta kan ge individen ny kunskap och även själv bidra med kunskap som höjer motivationen.

Vi är ett socialt center där möten mellan människor genererar bättre självkänsla och självförtroende.

Basen är verksamhet som arbetar med kvalitet på individnivå. Vi arbetar för att stärka nätverket mot näringsliv, kommunen och föreningar, samt generera ett intresse för arbetsgivaren att anställa.

I samarbete med Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Skövde, HjoTiBorg och Tidaholm arbetar vi med En väg in och tar emot personer som anvisas av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen.

En kombination av Arbetsmarknad - Näringsliv - Praktik och social hänsyn.

Etablering - Nyanlända

Språkträning, samhällsorientering, praktik i kombination med SFI gör att språkinlärningen utvecklas positivt, gör vägen kortare till praktik, arbete och integrering i samhället.

Aktiviteter

Aktiviteterna står i centrum för deltagarna på AME i Karlsborg. Här ges behovsanpassad hjälp med individuell coachning m. m. Målsättning med aktiviteterna är arbete, praktik, utbildning och möjligheten till egen försörjning.

Här ges möjlighet att utvecklas såväl genom egna som gemensamma aktiviteter.

Verksamheter

Inom AME-s enheter i Karlsborg arbetar vi med en stor bredd för att kunna anpassa innehållet individuellt i lämpliga grupper, med meningsfulla arbetsuppgifter.

Stor del av arbetet sker mot och i samarbete med Karlsborgs kommun, föreningar, företag och organisationer m.m.

Jobbcoachning

I vår verksamhet ingår coachning där deltagare har individuella samtal med arbetsledaren. 

Vad arbetar vi för
  • Att ge människor möjlighet att växa.
  • Att alla individer har ett lika värde oavsett bakgrund, tillhörighet eller religion.
  • Att arbeta för jämlikhet och tillgänglighet.
  • Att mångfald är en resurs för AME.
  • Att verksamheten skall utgå från individens erfarenhet och förutsättningar.
  • Att verka för att skapa engagemang och motivation.
  • Att verka för att skapa plats för goda sociala möten och nätverk.