Krishantering och beredskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Här hittar du information om kommunens krisorganisation och hur kommunen informerar dig som kommuninvånare vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även tips om krisberedskap hemma.

 • Kommunens krisberedskap

  Karlsborgs kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

 • Så informerar vi

  Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

 • Bild på broschyren Om krisen eller kriget kommer

  Om krisen eller kriget kommer - din egen krisberedskap

  Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

 • 113 13 - Nationellt informationsnummer

  113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

 • När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja

  Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja och det gäller framför allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  Varningssystem i Karlsborg

  I Karlsborgs kommun finns varningssystem/utomhuslarm som är till för att varna allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, en stor brand eller annan stor olycka. Vid dessa händelser kallas larmet för VMA (Viktigt meddelande till alllmänheten). Samma utomhuslarm används också vid krigsfara och är då ett så kallat beredskapslarm. I centrala Karlsborg finns också ett särskilt larm direkt kopplat till ammunitionsfabriken Nammo.