Grundskolan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här finns information om Corona riktad till grundskolan.

 • Om en elev eller personal på en skola upptäcks med infektionen görs en normal smittspårning av smittskyddsläkare, som bedömer om någon elev eller personal på skolan behöver vara hemma eftersom hen har varit utsatt för en risk för smitta.

  De individer som hittas i smittspårningen kommer att få instruktion om självkarantän för att minska risken för smittspridning. Skola eller skolledning rekommenderas att inte göra några egna bedömningar eller ta några egna beslut. 

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation, ur ett smittskyddsperspektiv, kvarstår. Friska elever och personal, som återkommer från en resa och inte uppvisar några symtom på sjukdom, ska gå till skolan.

  Elever och personal, som har rest i områden drabbade av coronaviruset behöver således inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

  • Stanna hemma när du är sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber.
  • Du ska vara vara symtomfri i minst 2 dagar innan du kommer tillbaka till skolan.
  • Var extra noga med handhygien – tvätta händerna ofta.