Protokoll och bilagor

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt från kommunens olika nämnder och rådgivande organ.

I vissa protokoll kan det finnas sidor eller stycken som är borttagna på grund av sekretess.

Om bara översta mappen "Protokoll och bilagor" syns klickar du först på piltecknet längst ut till höger för att få fram listan över sammanträdesorganen.