Kungörelse kommunfullmäktige

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus.

Fullständig föredragningslista med tillhörande handlingar finns att läsa på diariet.karlsborg.se.

Information om Allmänhetens frågestund finner du här

Information om Medborgarförslag finner du här