Förtroendevalda revisorer

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

De förtroendevalda revisorerna väljs av kommunfullmäktige. Revisorernas uppdrag är att kontrollera och redovisa hur nämnder, styrelser och bolag sköter sina verksamheters uppdrag och att de uppfyller kommunens mål.

Kommunen har fem förtroenderevisorer för mandatperioden 2019-2022. 
 

Ordförande:

Birgitta Swenson (S)

1:a vice ordförande:

Staffan Rahm (S)

2:a vice ordförande

Åke Eriksson (C)

 

Övriga revisorer:

Jan Dahlqvist (S)

Gunnar Hagman (L)