Förvaltningsorganisation

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun består av fem förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Karlsborgs kommun ha fem förvaltningar:

 • Kommunledningsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd kopplad till sig.

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Karlsborg har förvaltningarna drygt 500 anställda.

Kommunchef  kommunens högste tjänsteman och chef över övriga förvaltningschefer. Kommunchefen har ett övergripande ansvar att samordna kommunens förvaltningar och bolag.

 • Kommunledningsförvaltningen

  Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekretariat och organ för beredning och verkställande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut. Förvaltningen har service mot övriga nämnder och förvaltningar i kommunen.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att stödja och samordna kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Förvaltningen har också uppdraget att samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och organisationer med målet att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och på så sätt göra Karlsborg till en attraktiv kommun.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Inom barn- och utbildningsförvaltningen jobbar ca 200 personer. Förvaltningen har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när det befinner sig i skolan, på fritids eller på förskolan. Förutom ansvaret för förskola, pedagogisk omsorg och utbildningsverksamhet ingår även barn- och elevhälsan som inrymmer öppna förskolan. Ansvaret gäller även kommunens uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller annan sysselsättning.

 • Socialförvaltningen

  Socialförvaltningens ansvarsområden är äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och integration.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för teknisk verksamhet såsom vatten och avlopp, fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, gator, vägar, parker, lokalvård och kost.