Stiftelser

Besöksadress
Storgatan 16, Karlsborg

Organisationsnummer:
212000-1629

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommun förvaltar Karlsborgs sociala stiftelse och Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond.

Avkastning från Karlsborgs sociala stiftelse är tillgängliga för utdelning och regler för utdelning finns i stiftelsens stadgar. Som invånare i Karlsborgs kommun kan du söka pengar ur denna.

Så här ansöker du till Karlsborgs sociala stiftelse:

Bidrag kan sökas för de ändamål som anges i stadgarna.

Ansökan ska ske skriftligt på särskild blankett. 

Ansökan sänds till:

Karlsborgs kommun

Ekonomienheten

546 82 Karlsborg

Märk kuvertet: Karlsborgs sociala stiftelse