Kanalparken - möten, avkoppling och nöje

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Vy över kanalområdet med modellerade inslag såsom brygga och ny scen

Området på norra sidan om Göta kanal är redan idag en välbesökt och fin mötesplats för både invånare och besökare. Vi ser möjligheterna och vill göra mer.

Inom ramen för projektet Rurban Studio gjordes under 2021 en digital enkät där invånarna kunde lämna sina tankar, idéer och förslag på hur platsen kan utvecklas. Nu finns en skissbok med massor av spännande och inspirerande förslag. 

Ny scen

Först ut är planering av en ny scen och tillsammans med arkitektbyrån Esencial finns det nu ett förslag och skisser på hur den skulle kunna vara utformad. 

Förslag med skisser som pdf

Bildspel om utvecklingen

Värdefullt underlag

Utöver scenen finns inga beslutade konkreta planer på fortsatt utveckling, men Rurban Studio tillsammans med detaljplanen är två viktiga utgångspunkter om eller när det skapas möjligheter att förändra platsen.

Mer om projektet

För att få fram ytterligare underlag till en eventuell fortsatt utveckling av norra kanalområdet har Karlsborgs kommun deltagit i projektet Rurban Studio som Skaraborgs kommunalförbund höll i. Projektet genomfördes under våren 2021 av MARELD Landskapsarkitekter och har resulterat i en rapport med skisser och beskrivningar över hur området kan gestaltas.

Mål och syfte med projektet

Ett av målen var att se hur kultur- och samhällsbyggnad förvaltningen inom kommunerna kan jobba tillsammans med gestaltad livsmiljö. Ett annat mål var att se vilka lärdomar man kan göra som också går att använda på andra platser och i andra kommuner.

Nedslag i fyra kommuner

Det är fyra kommuner som var en del av projektet där arbetssättet testades:

  • Maden i Hjo
  • Forshallspromenaden i Grästorp
  • Norra kanalområdet i Karlsborg
  • Fåglum i Essunga

Invånarnas perspektiv och kunskap ett viktigt underlag

Ambitionen var att genom konst kunna utforska hur platserna ser ut och används, vad de betyder idag och tidigare har betytt för invånare. Ett sätt att arbeta med det var att ta tillvara på invånarnas specifika kunskap och upplevelse av platserna. I början av mars 2021 genomfördes därför en enkät i Karlsborg för att få in tankar och idéer om kanalområdet och hur det kan utvecklas och gestaltas.

Arbetssätt och metod för framtida utveckling

Parallellt med undersökningarna på de fyra platserna fördes samtal om hur kommunerna kan fortsätta jobba med dessa processer i framtiden för att identifiera lärdomar som kan användas på andra platser och inom andra kommuner.

Pågick till juni 2021

Projektet pågick från oktober 2020 till juni 2021 och platsnedslagen förväntas avslutas i mitten av april.

Mer information om Rurban Studio hittar du på Skaraborgs kommunalförbunds hemsida.