Utrivning av befintlig pir/brygga samt anläggande av flytande vågbrytare/brygga

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun bjuder in till skriftligt samråd enligt 6 kap. Miljöbalken inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet i anslutning till Stenbryggan, Karlsborgsviken i Karlsborgs kommun.

Samråd inför ansökan om tillstånd, enligt 11 kap miljöbalken, för utrivning av befintlig vågbrytare/pir samt för anläggande av ny flytande vågbrytare /piramma läge som befintlig belägen vid småbåtshamnen i Karlsborgsviken.

Syftet med projektet är att ersätta befintlig vågbrytare/pir, vars konstruktion uppvisar sådana skador och brister att reparation inte är möjlig. 

Dokument

Lämna synpunkter

Karlsborgs kommun vill nu ha in synpunkter när det gäller den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samrådsyttrande kan lämnas via brev till Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg, eller via e-post till hakan.karlsson@karlsborg.se

Märk yttrandet ”Samrådsyttrande Vågbrytare” 

Yttrande önskas senast 2022-10-14.