Program Skaraborgs turistslingor

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karta över Skaraborgs turistslingor

Tillsammans med Skaraborgs 15 kommuner har Skaraborgs kommunalförbund arbetat fram ett förslag till att utveckla Skaraborg som besöksmål - "Program Skaraborgs turistslingor". Under hösten 2019 är förslaget ute på samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Programmet är ett första steg i arbetet med att ta fram ytterligare tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborg.

Längst ned på sidan finns länk till programmet och de kartor som hör till.

Ska utveckla Skaraborg som samlat besöksmål

Syftet med "Program Skaraborgs turistslingor" är att stärka och utveckla Skaraborg utifrån ett besöksperspektiv. Genom att peka ut turistslingor och knyta samman området antas besökare stanna längre, komma i kontakt med fler besöksmål och nyttja service och handel, vilket i förlängningen utvecklar samverkan med olika aktörer och stimulerar till utveckling i hela Skaraborg.

Lämna synpunkt

Vill du yttra dig och lämna synpunkter på förslaget ska du lämna dessa senast 2019-12-02 till:

E-post: info@skaraborg.se

Papperpost: Skaraborgs kommunalförbund, Box 54, 541 22 Skövde

Kontakt och information

Linnea Hedin, Tengbom

epost: linnea.hedin@tengbom.se

Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund,

e-post: magnus.fredricson@skaraborg.se

Innehåll i programmet

Utöver mål och syfte, innehåller programmet bland annat:

  • kartläggning över nuläget
  • förslag på fortsatt utveckling
  • möjliga effekter
  • miljömål
  • exempel på fortsatt arbete