Taxor för bygglov

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Svenska sedlar

Taxan som gäller för bygglov, planering, kartor med mera är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 juni 2014.