Rivningslov

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller hela delar av byggnader, men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser.

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud. Detta är relativt ovanligt. När en byggnad omfattas av rivningsförbud beror det oftast på att den är så kulturhistoriskt värdefull att den ska bevaras. Oftast är rivningsförbudet markerat med bokstaven q i detaljplanen. Om byggnaden har rivningsförbud kommer din ansökan om rivningslov säkerligen att avslås.

Även byggnader som inte omfattas av rivningsförbud kan ibland nekas rivningslov på grund av att byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Om du nekas rivningslov kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Rivningslov krävs bara för byggnader inom detaljplan eller i vissa fall inom områdesbestämmelser.

Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis friggebodar. Om du ska riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behöver du inte söka ett rivningslov separat, utan detta tas med i bygglovshandläggningen för det nya huset.

Riv aldrig utan startbesked!

Innan rivningsarbetet får påbörjas krävs – precis som vid bygglov – att en kontrollplan har lämnats in och att ett startbesked har getts.

Precis som vid bygglov utfärdas ett slutbesked då du har lämnat in en ifylld kontrollplan som visar att alla kontroller är gjorda och att lagstadgade krav är uppfyllda.