Handlingar inför bygglov och anmälan

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

När du skickar in en ansökan om bygglov eller en anmälan behöver du lämna in ett antal olika handlingar som beskriver det du planerar att göra. Här nedan hittar du exempel på ritningar där du kan se hur de ser ut och hur ritningarna ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning.

Vad behöver du skicka in? 

Nu kan du ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt i vår nya e-tjänst NovaBygg. Genom att använda e-tjänsten får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar, du kan följa handläggningen av ditt ärende samt kommunicera med din bygglovshandläggare direkt i e-tjänsten. 

Vad du behöver skicka in när du ansöker om lov eller gör en anmälan beror helt på vad du tänker göra. I normalfallet behöver du skicka in en ansökning/anmälningsblankett, ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. 

Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika handlingar. Tänk på att alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda när du lämnar in de till oss.

Vad innebär fackmannamässiga ritningar? 

Det innebär att ritningarna ska vara ritade på olinjerat/orutat vitt papper ritat med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. När det gäller enklare ritningar så kan du göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en sakkunnig. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar från början minskar risken att du behöver komplettera din ansökan/anmälan och därmed förlänga handläggningstiden. 

Alla ritningar ska innehålla:

  • Ritningshuvud 
  • Skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)
  • Upprättat och eventuellt reviderat datum

Fråga oss!

Du kan alltid kontakta oss på plan- och byggenheten för att höra om det finns tidigare ritningar på din fastighet i vårt arkiv. Du kan höra av dig till oss via mail bygg@karlsborg.se eller på telefon 0505-17200. Det vi behöver veta då är fastighetsbeteckningen och vilken/vilka ritningar det är du är intresserad av.