Bygga eller riva

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Handskar, hammare och spik

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd. Här finns information om bland annat bygglov och regler för dig som ska bygga nytt, renovera, bygga till eller bygga om ditt hus.

Om du planerar att bygga något, ta alltid i förväg reda på vilka regler som gäller. Det är också klokt att veta hur stor byggrätten är och vad du får bygga på en viss fastighet innan du köper den.

Välkommen att kontakta plan- och byggenheten, måndag-fredag 10.00-12.00 telefon 0505-172 00 eller maila bygg@karlsborg.se

 • Bygglov

  Att bygga, riva eller förändra marknivån kräver oftast bygglov, rivningslov eller marklov. Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

 • Bygglovsfritt

  Det finns ett antal åtgärder som i de flesta fall är bygglovsbefriade. Detta gäller främst om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Här hittar du information om vad som är bygglovsfritt.

 • Solenergianläggningar

  I Karlsborgs kommun krävs det ett bygglov för installation av solceller då stora delar av kommunen som ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Bygglovsplikten gäller för dig som bor i ett detaljplaneratområde som också ligger inom totalförsvarets riksintresse.

 • Förhandsbesked

  På landsbygden – där detaljplan oftast saknas – kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för exempelvis ett nytt bostadshus. Då anger du endast den plats du vill bygga på och vad du vill bygga. Det räcker med att sätta ett kryss på en karta.

 • Rivningslov

  Rivningslov krävs för att riva byggnader eller hela delar av byggnader, men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser.

 • Anmälningsplikt

  Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation.

 • Installation av eldstad

  Många vill installera en öppen spis eller en braskamin för uppvärmning och trivsel. Det finns många saker att tänka på innan du gör det. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt och ser till att den är miljögodkänd.

 • Strandskydd

  I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till stranden – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena.

 • Svartbygge - en dyr affär

  Att bygga olovligt eller att exempelvis påbörja bygget innan något startbesked har lämnats kan bli en kostsam affär. I samband med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011 infördes nämligen ett nytt sanktionssystem för olovligt byggande.

 • Hustillverkare

  Om du ska bygga hus.