Tillgänglighetsredogörelse

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Blind person använder dator med punkskrift

Karlsborgs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda karlsborg.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Karlsborgs kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben?

Om du behöver innehåll från karlsborg.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på de här sätten:

  • Skicka e-post till kommun@karlsborg.se
  • Ring kontaktcenter, telefon 0505-17000

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Länk till sida för att anmäla bristande tillgänglighet hos DiGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bilder. Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.
  • Dokument. På webbplatsen finns en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten under 2020.
  • Inramat innehåll. Webbplatsen hämtar in information från andra sajter via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga problem ska vara åtgärdade, med undantag för dokument, under 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Karlsborgs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll:

  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi har inte hunnit göra allt till den 23 september 2020.

Hur vi har testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av karlsborg.se.

Senaste bedömningen gjordes den: 30 april 2020