Avgifter för hemvård och dagverksamhet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet eller dagverksamhet. Avgifterna gäller för 2018.

Hemvårdstaxa

Nivå
Tidsindtervall                                    
Avgift

Timtaxa                     

> 2 1/2 timmar/månad

270 kronor/timme

Nivå 1

> 9,99 timmar/månad

720 kronor/månad

Nivå 2

>29,99 timmar/månad

1 251 kronor/månad

Nivå 3

<30 timmar/månad

2 044 kronor/månad

Avgifter för övriga insatser i hemmet

Trygghetslarm                 278 kronor/månad

Detta är en fast månadsavgift som du får betala för att du har larm och det blir samma avgift varje månad oavsett hur många gånger du använder larmet. Avgiften löper på tills du säger upp den.

Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade trygghetslarm betalar en make 278 kronor/månad och den andra maken 139 kronor/månad.

Matdistribution                  252 kronor/månad

Detta är en fast månadskostnad som du får betala för att få matportioner hemlevererade till dig. Det blir samma avgift varje månad oavsett hur många portioner du får hemlevererade. Avgiften löper på tills du säger upp den.

Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade Matdistribution betalar ni 126 kronor/månad vardera.

Utöver matdistributionsavgiften får du också betala för dina matportioner. En portion med dessert kostar 56 kronor och en portion utan dessert kostar 50 kronor.

Hemsjukvård              400 kronor/månad eller 600 kronor/månad

Om du behöver hjälp från kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster får du betala en avgift för det. Detta är en fast månadskostnad som du får betala oavsett hur mycket hjälp du får.

Om du inte har några andra insatser från kommunen är avgiften HS2 600 kronor/månad

Har du andra insatser är avgiften HS1 400 kronor/månad

Dagverksamhet

Har du blivit beviljad insatsen dagverksamhet kostar det 68 kronor/gång. Om du vill fika kostar det 21 kronor/portion och lunch kostar 50 kronor utan dessert/portion och 56 kronor med dessert/portion.

Verksamhetsresor

Behöver du åka taxi till dagverksamheten, vi kallar det verksamhetsresa, så kostar det 51 kronor/enkel resa. Verksamhetsresor ingår inte i maxtaxan men det finns ett eget högkostnadstak för verksamhetsresor, du betalar endast för upp till 10 resor per månad oavsett hur många resor utöver 10 du gör.

Observera att du, oavsett hur många av ovanstående insatser du har, aldrig betalar mer än maxtaxebeloppet 2 044 kronor /månad för alla dina insatser. Avgifter för eventuella matportioner ingår dock inte i maxtaxan och betalas därför alltid av alla.