Pedagogisk omsorg

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

I Karlsborg finns det pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs på ovanvåningen på förskolan Vätterskolan.

Vår verksamhet genomsyras av synen på det kompetenta barnet. Verksamheten utgår från barnens lek och intresse, deras inneboende nyfikenhet och drivkraft. Den bygger på att alla barn får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.

-Livet är ett äventyr och vi är en del av det!

I det natursköna området kring Vanäs udde ges fantastiska möjligheter till uteverksamhet. Vi värdesätter vår hemlagade mat och ser i denna många vinster, såväl pedagogiska som rent trivselmässiga. Detta bidrar även till att känslan av ett mer hemlikt förhållande förstärks.

Hörnstenarna i vår verksamhet är:

  • omsorg och närvaro
  • lek och lärande i egen takt
  • sånger, ramsor och rim
  • fantasi och skapande

Mål, vision och värdegrund

Prioriterat mål under läsåret 2017 - 2018:
"
Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer så som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Detta efter barnens intressen och initiativ."

Vår vision:
”Att vardagen för barnen är rolig, trygg och lärorik. Vi låter lek, närhet och omtanke ha en central roll.”

Vår  värdegrund:
”Vår verksamhet ska vara välkomnande och accepterande. Barnen ska möta vuxna och miljöer som väcker lust, förundran, skapar glädje samt ger barnen trygghet och självkänsla. Förskolan ska arbeta för alla människors lika värde och rusta barnen för framtiden.”