Barn på cykel

Trafik, vägar & resande

Av flera skäl behöver resvägarna till och från Karlsborg både hålla hög kvalitet och vara anpassade för människors olika förutsättningar och behov. Just nu satsar vi på att bygga ut våra cykelvägar så att det ska bli enklare och tryggare att cykla i och mellan orterna i Karlsborg.