Ledamöter i kommunfullmäktige

Mandatfördelning under perioden 2015-2018

  • Socialdemokraterna: 12
  • Centerpartiet: 7
  • Moderaterna: 4
  • Liberalerna: 2
  • Sverigedemokraterna: 3
  • Kristdemokraterna: 1
  • Miljöpartiet: 1
  • Vänsterpartiet: 1

Bild förtroendevald Ordförande Stig Carlsson (S)stig.carlsson@karlsborg.seTfn 076-109 18 72Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald 1:a vice ordförande Staffan Myrsell (M)staffan.myrsell@karlsborg.seTfn 0505-20006Mobil 070-6782956 Kontakt

Bild förtroendevald 2:a vice ordförande Björn Rubenson (KD)bjorn.rubensson@karlsborg.seTfn -Mobil 0727-04 11 91 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Peter Lindroth (S)peter.lindroth@karlsborg.se Tfn 0505-171 59Mobil 0705-44 71 59 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Anna Bruzell (S)anna.bruzell@karlsborg.seTfn 0505-108 99Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Elise-Marie Samuelsson (S)elise.marie.samuelsson@karlsborg.seTfn 0505-126 87Mobil 0702-52 00 38 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Leif Andersson (S)leif.andersson@karlsborg.seTfn 0505-444 34Mobil 0730-23 78 08 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Peggy Johansson (S)peggy.johansson@karlsborg.seTfn 0505-124 36Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Johan Toftling (S)johan.toftling@karlsborg.seTfn -Mobil 0706-83 01 94 Kontakt

Ledamot Maria Gustavsson (S)maria.gustavsson@karlsborg.seTfn 0505-301 57Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Jan Dahlqvist (S)jan.dahlqvist@karlsborg.seTfn 0505-403 20Mobil 0705-92 86 79 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Siv Ericsson (S)siv.ericsson@karlsborg.seTfn 0505-444 79Mobil 0709-34 84 09 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Jonas Davidsson (S) jonas.davidsson@karlsborg.seTfn -Mobil 0705-61 09 99 Kontakt

Ledamot Elisabeth Persson (S)- Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Bo Waller (M)bo.waller@karlsborg.seTfn 0505-441 66 Mobil 0706-67 69 20 Kontakt

Ledamot Anders Gunnarsson (M)anders.gunnarsson@karlsborg.seMobil 0735-58 81 06 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Britt Blom (M)britt.blom@karlsborg.seTfn 0505-124 10Mobil 0705-13 56 44 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Kjell Sjölund (C)kjell.sjolund@karlsborg.seMobil 0705-94 49 71 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Catarina Davidsson (C)catarina.davidsson@karlsborg.seTfn 0505-171 58Mobil 0706-25 15 10 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Anders Lundgren (C)anders.lundgren@karlsborg.seTfn 0505-306 30 Mobil 0708-30 78 40 Kontakt

Ledamot Marika Bengtsson (C)marika.bengtsson@karlsborg.seTfn 0505-211 21Mobil 0730-48 32 46 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Joakim Carlsson (C)joakim.carlsson@karlsborg.seTfn 0505-306 70Mobil 070-594 73 15 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Anita Eliasson (C)anita.eliasson@karlsborg.seTfn 0505-307 72Mobil - Kontakt

Ledamot Mats Mellblom (C)mats.mellblom@karlsborg.seTfn 0505-400 43Mobil 0706-43 41 21 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Stig Palmqvist (L)stig.palmqvist@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Inger Larsson (L)inger.larsson@karlsborg.seTfn 0505-101 00Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Bengt Berger (SD)bengt.berger@karlsborg.seTfn -Mobil 0730-39 33 94 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Conny Winrot (SD)conny.winrot@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Jan-Yngve Johansson (SD)jan.yngve.johansson@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Maj-Britt Stenberg (MP)maj-britt.stenberg@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Berith Bohrén (V)berit.boren@karlsborg.seTfn -Mobil 076-763 56 66 Kontakt