Karolin Johansson

Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet.

Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna. Det kan handla om långvarigt eller kortvarigt stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.  Detta för att att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Mer kunskap om ömsesidig respet
För att få ett integrerat samhälle måste vi alla lära oss att leva tillsammans och respektera varandra oberoende av bakgrund.

Klicka dig vidare på länkade rubrikerna nedan.

Sekretess

Hjälp i hemmet

Missbruk och beroende

Ekonomiskt stöd

Funktionshinder

Psykisk hälsa

Integration och mångfald