Framsida på visionsfoldern Karlsborg 2020

Vision 2020 - vår vägvisare in i framtiden

Vision 2020 är ett styrdokument som talar om hur Karlsborgs kommun är tänkt att utvecklas till år 2020.

Visionen ska vara en vägvisare för vår fortsatta utveckling och:

  • belysa strategiska utvecklingsområden och ge klara riktlinjer för hur dessa ska hanteras.
  • fokusera på utvecklingsfrågor som kommunen kan påverka.
  • vara styrande och stödjande för övrigt planerings- och utvecklingsarbete i kommunens nämnder och bolag.
  • vara vägledande för framtida investeringar.
  • fungera som inspirationskälla.

Mycket är bra i Karlsborg!

Som möjligheten att hitta ett härligt boende till exempel. Att ha nära till naturen med sjöar och vattendrag är en självklarhet för alla som bor här.

Och här finns många föreningar att vara engagerad i, många arbetsgivare att jobba för – och goda förutsättningar att driva eget företag.

Men mycket kan också bli bättre

Vi kan attrahera fler barnfamiljer; idag är medelåldern här betydligt högre än i resten av Sverige. Men vi behöver de äldre – och de yngre – och de mittemellan. En kommun behöver människor i alla åldrar för att må bra.

Det kan också bli lättare att ta sig till och från Karlsborg. Det förenklar för den som vill pendla – och det underlättar för företag som vill etablera verksamheten här. Och fler företag, det behöver Karlsborg. Särskilt sådana som säljer tjänster och bidrar till den omfattande besöksnäringen.

I korthet ska vi alltså jobba för att få:

  • fler unga i kommunen
  • bättre kommunikationer
  • fler företag (inom nya branscher)
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20

Kontakt

Kommunchef KommunledningsförvaltningenKjell-Åke Berglund 0505-171 55Kontakt

Dokument