Vad ansvarar kommunen för?

Karlsborgs kommun sköter om många saker som invånarna har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Detta måste kommunen ordna för sina medborgare

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ska planera för samhället och nya byggen och se till att det finns bostäder. Den ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där medborgarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Kommunen gör även frivilliga saker

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, musikskola, museum och mycket mer. Allt för att vi som bor i kommunen ska trivas och må bra.

Vem bestämmer i kommunen?

Alla människor som bor i kommunen ska få vara med och bestämma över sådant som finns där de bor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna.

Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige. Svenska folket väljer då vilka politiska partier som ska representera dem i riksdagen, i landstinget samt i kommunfullmäktige.

För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara skriven inom kommunen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter och ersättare i kommunalvalet. Politiska uppdrag finns även inom kommunstyrelsen och i olika nämnder.

Hur får kommunen pengar?

Alla som bor i kommunen och som har ett arbete betalar en del av sin lön i skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. De pengarna använder kommunen till att ordna alla de saker som behövs för människorna som bor i Karlsborgs kommun. (Vad kommunen ordnar med kan du läsa om överst på denna sida.)

Kommunen får också pengar från regeringen. De pengarna kallas statsbidrag. Hur mycket pengar Karlsborgs kommun får beror på hur många som bor här.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-11-09