Ordningsregler

Här kan du ta del av de lokala ordningsregler som gäller i Karlsborgs kommun.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Där regleras även hanteringen av överträdelser av ordningslagen och de lokala ordningsföreskriftema.

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om den allmänna ordningen i Karlsborgs kommun.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20