Karlsborgs kommun som arbetsgivare

Ungefär 500 personer arbetar i Karlsborgs kommun varav 270 inom socialtjänsten, 200 inom skola och barnomsorg, 80 med teknisk service och 50 med kultur och administration.

Här samsas många olika yrken!

Finns det någon annan arbetsgivare som kan erbjuda ett så varierat utbud av yrken som en kommun? Här kan du arbeta inom så vitt skilda områden som fastighetsskötsel, bibliotek, ekonomi, barnomsorg, skola  och äldrevård.Oavsett vad du arbetar med i Karlsborgs kommun så erbjuds du omväxlande arbetsuppgifter och goda möjligheter att påverka ditt arbete. 

Personalen är den viktigaste resursen

Personalen är den viktigaste tillgången kommunen har och verksamheten är beroende av varje anställds personliga insats, trivsel i arbetet, stimulans till egen utveckling och vilja att ta ansvar. I Karlsborgs kommun visar det sig genom satsningar som friskvård på arbetstid, möjligheter till flexibel arbetstid och kompetensutveckling. 

Rekryteringsbehov

Ungefär en tredjedel av personalen i Karlsborgs kommun kommer att gå i pension inom den närmaste 10-årsperioden. Kommunen kommer alltså att ha ett stort rekryteringsbehov i framtiden. I synnerhet inom vården och omsorgen.

 

Kontakt

Personalchef KommunledningsförvaltningenInga-Lill Lundgren 0505-173 15Kontakt