FästningstorgetÄndra

Kommunens organisation

Karlsborgs kommun är indelad i fem nämnder med tillhörande förvaltningar. Nämnderna är en politisk nivå där beslut fattas. Förvaltningarna med sina tjänstemän bereder ärenden till politiken och genomför de beslut som politikerna fattar.

Här kan du läsa om kommunens indelning i olika nämnder, förvaltningar, bolag, rådgivande organ och kommunalförbund.

Nämnder och förvaltningar

I Karlsborgs kommun finns 5 nämnder med olika ansvarsområden. Mer om dem kan du läsa om under rubriken Politisk organisation i vänstermenyn.

Kommungemensamma nämnder

Karlsborgs kommun samverkar med Hjo och Tibro kommuner kring kollektivtrafiken i en gemensam nämnd som heter kollektivtrafiknämnden.

Karlsborgs kommun samarbetar kring lönehanteringen med Mariestad, Töreboda och Gullspång i en gemensam lönenämnd.

Bolag

Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag. Du kan läsa mer om dem under rubriken Kommunala bolag i vänstermenyn.

Kommunalförbund

Räddningstjänsten och avfallshanteringen och drivs genom kommunalförbunden Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg. Där samverkar Karlsborg med intilliggande kommuner.

Skaraborgs kommunalförbund är ett förbund där alla 15 skaraborgskommuner samverkar för att utveckla Skaraborg, för att tillvarata medlemskommunernas intressen samt för att använda de gemensamma resurserna effektivt.

Rådgivande organ

Utöver dessa instanser finns även ett antal rådgivande organ. Dessa är inte kopplade till någon formell förvaltning utan arbetar förvaltningsövergripande inom sitt specifika verksamhetsområde.


 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-11-09

Kontakt

Kommunchef KommunledningsförvaltningenKjell-Åke Berglund 0505-171 55Kontakt