Vatten och avlopp

Vattenverk

Karlsborgs vattenverk lämnar varje år ungefär 630 000 kubikmeter vatten till 2 150 kunder. Det finns 5 vattenverk i kommunen:

 • Karlsborgs vattenverk som förser Karlsborg, Hanken, Forsvik och kunder i Svanvik och Gräshult med vatten
 • Mölltorp
 • Undenäs
 • Granvik
 • Brevik 

Vattnet i Karlsborgs kommun är av god kvalitet

I Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten är kvalitetskraven på vattnet reglerade och miljöförvaltningen svarar för tillsynen. För att veta att vattnet är bra tar vi regelbundet prov på vattnet. Proverna analyseras sedan av godkänt laboratorium.

Karlsborgs vatten är mjukt

Det innebär att det bara behövs små mängder disk- och tvättmedel för att disk och tvätt ska bli rent.

Reningsverk

Till Karlsborgs reningsverk kommer avloppsvatten från centralorten med Hanken, från Mölltorp, Forsvik och anslutna kunder i Svanvik och Gräshult. Det finns även reningsverk i Undenäs och Granvik. Slammet från avloppsreningsverket i Karlsborg pumpas till biologiska vassbäddar där det vattnas av.

Tänk på att:

 • inte använda toaletten som sopnedkast.
 • lösningsmedel eller andra kemikalier inte får spolas ned varken i toaletten eller i annat avlopp

Det här är saker som absolut inte ska spolas ner i toaletten:

 • strumpor eller andra kläder
 • sanitetsbindor, tamponger
 • blöjor
 • bomullstops
 • mediciner
 • cigarettfimpar och snus
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2014-08-08

Kontakt

Vatten- och avloppschef Kommunledningsförvaltningen, vatten- och avloppsenhetenMikael Jonsson 0505-171 21Kontakt

Dokument