Vi spolar ledningsnätet

Kran med rinnande vattenSpolning av ledningsnätet äger rum v 45-47 i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

Vi spolar vattenledningsnätet veckorna 45, 46 och 47 i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

Under tiden som vi spolar kan det förekomma vissa driftstörningar som missfärgning av vattnet och tryckfall. Om ditt vatten ser missfärgat ut ska du spola i kranarna tills vattnet ser bra ut igen. I vissa fall kan man behöva spola upp till 10 minuter.