Gemensamt KFGemensamt KF Hjo-Ti-Borg

"Klarar vi framtidens välfärdsuppdrag?" Kommunfullmäktige Hjo-Ti-Borg diskuterade strategiska framtidsfrågor

Inom ramen för den samverkan som sker på flera områden mellan kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg träffades de tre kommunfullmäktige under måndagskvällen 16 oktober för att diskutera strategiska framtidsfrågor. Även tjänstemän från respektive kommunledning fanns på plats. Temat för kvällen var ”Klarar vi framtidens välfärdsuppdrag”.

Ungefär 80 politiker och tjänstemän från Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner var samlade i Carl Johanskolans aula i Karlsborg för att lyssna, fundera och samtala kring kommunernas framtida utmaningar.

Kvällen inleddes med ett intressant och tankeväckande föredrag av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) chefsekonom Annika Wallenskog. Hon utgick från SKL:s ekonomirapport som bland annat tydliggör utmaningen att, utifrån de ekonomiska resurser vi har, kunna erbjuda service och tjänster i den omfattning och i den utformning som sker i dag.

Efter Annikas föredrag lämnade kommunernas ekonomichefer en lägesbild och framtidsbild ur ett lokalt perspektiv. Den bilden bekräftade till stor del innehållet i Annika Wallenskogs anförande; vi kan tydligt se att kommunernas befolkningsstruktur förändras mot att en lägre andel personer i arbetsför ålder behöver finansiera den välfärd vi ska leverera.

Efter föredragen delades deltagarna upp i grupper för att diskutera dessa utmaningar och möjliga lösningar.    

Peter Lindroth, kommunstyrelsens ordförande i Karlsborg, avslutade och sammanfattade kvällen och konstaterade också att samverkan är en av flera lösningar för att vi ska klara det framtida välfärdsuppdraget.