Deltagare i Leaderprojekt

Inspelningsplats Karlsborg - stort Leaderprojekt på gång

Samarbete när det är som bäst: 6 oktober beslutade Leader Nordvästra Skaraborg att prioritera ansökan om det stora Leaderprojektet "Inspelningsplats Karlsborg". Nu inväntas Jordbruksverkets slutgiltiga och formella beslut.

Så här skriver Leader Nordvästra Skaraborg i sitt pressmeddelande:

"Är Karlsborgs platsen för nästa storfilm? I projektet ”Inspelningsplats Karlsborg” ska företagare, föreningar, privatpersoner och kommun tillsammans profilera sig som en destination för film- och tv-produktion.

Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur och byggnader kommer att lyftas fram som spännande miljöer för filmproduktion för att produktionsbolag ska välja Karlsborg som inspelningsplats.

Projektet berör flertalet som bor och verkar i Karlsborg och insatserna i projektet kommer ligga till grund för nya och stärkta nätverk, både branschöverskridande och över sektorsgränserna. "

Kontakt:

Fredrik Tidholm, näringslivschef/VD Karlsborgs Utveckling AB 
070-19 92 240
fredrik@karlsborgsutveckling.se


Logotyp KUBKarlsborgs Utveckling AB (KUB) står som projektägare och projektet är ett samarbete mellan KUB och ett antal näringsidkare i Karlsborg.