Kommunfullmäktige sammanträder 24 juni

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunfullmäktige december 2018

17 juni 2019

Kommun och politik

Måndag 24 juni, kl 18.30, sammanträder Karlsborgs kommunfullmäktige i kommunhusets sessionssal på Storgatan 16. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Allmänhetens frågestund

Vill du ställa frågor till kommunfullmäktige har du möjlighet att lämna dem skriftligen till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunledningsförvaltningens kanslienhet. Frågorna ska vara inlämnade senast kl. 12.00, fredag 21 juni. Frågorna besvaras vid sammanträdet. 

Information

Elisabeth Kindbom informerar om verksamheten i Karlsborgs soldathem.

Några av kvällens ärenden

  • Budgetuppföljning april 2019
  • Val av valnämnd

Fullständig ärendelista samt sammanträdeshandlingar på biblioteken i Karlsborg, Mölltorp, Undenäs. Ärendelistan kan du också hitta via vår webbtjänst på diariet.karlsborg.se