Polisens och kommunens medborgarlöfte

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Tillsammans med Karlsborgs kommunledning har polisen pratat med invånarna i Karlsborg för att ta reda på vad som skapar otrygghet. Det som kom fram vid dessa samtal handlade till stor del om otrygghet i trafiken. Under 2017 fokuserar därför Polisen och Karlsborgs kommun särskilt på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljö.

Medborgarlöftet i Karlsborg

Situationen idag

I möten med invånarna har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler skapar otrygghet. Fordon som framförs vårdslöst, håller för höga hastigheter, "buskörning", a-traktorer, mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna är sådant som bidrar till en otrygg miljö.

Vårt löfte till invånarna

Under 2017 kommer polisen och Karlsborgs kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Det här vill vi uppnå

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön.

Våra aktiviteter

  • Att genomföra minst tio trafikkontroller med fokus på a-traktorer, hastighets- och nykterhetskontroller samt trafikfarliga beteenden (polisen).
  • Att genomföra trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens skolor samt genomföra utbildningsinsatser vid asylboenden (kommunen).

Om samverkan

Polisen bedriver ett långsiktigt samverkansarbete där målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polisen och kommunen.