Krishantering och beredskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Här hittar du information om kommunens krisorganisation och hur kommunen informerar dig som kommuninvånare vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även tips om krisberedskap hemma.

 • Kommunens krisberedskap

  Karlsborgs kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

 • Så informerar vi

  Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  VMA - viktigt meddelande till allmänheten

  Det finns ett utomhus varningssystem som används vid gasutsläpp, stor brand eller någon annan allvarlig olycka.

 • 113 13 - Nationellt informationsnummer

  113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

 • Symbol för 72-timmarskampanjen

  Klara dig själv i 72 timmar

  Vi har alla ett ansvar för vår egen och vår familjs säkerhet. Vi bör vara förberedda på att kunna klara av en svår situation själva i våra hem under en kortare tid. Sveriges krisberedskap bygger på att vi som är friska ska klara oss själva i minst 72 timmar.

 • När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja

  Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja och det gäller framför allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.