Folkhälsorådet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Folkhälsorådet är ett lokalt forum för samverkan mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Du kan läsa mer om avtalet om du klickar på länken folkhälsoavtal till höger under dokument.

Uppdrag

Folkhälsorådets roll är att:

  • utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde
  • arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet och att styrning och uppföljning av arbetet sker i kommunens ledningssystem.
  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna
  • utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för folkhälsoarbetet
  • initiera, utveckla och samordna tvärsektoriella folkhälsoinsatser
  • följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder
  • ansvara för folkhälsoplan, budget och verksamhetsberättelse.

Ledamöter

Folkhälsorådet består av två förtroendevalda från vardera kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom deltar kommunchefen, vårdcentralchefen, tandvårdens klinikchef och folkhälsostrateg. Ordförande är Anna Bruzell (S).

Kontaktlista till ledamöterna